ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25462602, 25462052
Τηλεομοιότυπο: 25462400
Μενού

Εμπορική Σχολή Μιτσή

Ιστορική αναδρομή

Την άνοιξη του 1910, ο Δημοσθένης Μιτσής έρχεται στην Κύπρο με σκοπό την υλοποίηση της απόφασής του να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, ιδρύοντας ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Λεμύθου που θα είχε κυρίως εμπορικό προσανατολισμό. Με την ενέργεια αυτή επιθυμούσε να ευεργετήσει τη γενέτειρά του  και τη γύρω περιοχή με ένα σχολείο που θα έδινε προοπτική στους νέους των χωριών του Τροόδους. Πρόθεσή του ήταν να προσφέρει εμπορική μόρφωση στους μαθητές και να τους προετοιμάσει για να διεκδικήσουν κυβερνητικές θέσεις στην Κύπρο, την Αίγυπτο και το Σουδάν. Επιπλέον πίστευε ότι μια εμπορική σχολή σε μια περιοχή απομακρυσμένη από τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα βοηθούσε τους κατοίκους να ξεφύγουν από την πνευματική και οικονομική τους απομόνωση.

Το συμφωνητικό έγγραφο με το οποίο κατοχυρωνόταν η ίδρυση της Εμπορικής Σχολής Μιτσή περιελάμβανε ρυθμίσεις και όρους, μεταξύ των οποίων η σύσταση Διαχειριστικού Συμβουλίου, η φοίτηση μόνο από αγόρια, καθώς επίσης και η χρήση της αγγλικής ως γλώσσας διδασκαλίας. Πρώτος διευθυντής της Σχολής διορίζεται ο ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης. Η Εμπορική Σχολή Μιτσή άνοιξε τις πύλες της την 1η Οκτωβρίου 1912 και δέχθηκε τους πρώτους 37 μαθητές της.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Σχολή αναπτύχθηκε σταδιακά, αφού προστέθηκαν νέες αίθουσες και προσλήφθηκαν περισσότεροι καθηγητές ώστε να μπορεί να δέχεται περισσότερους μαθητές. Ενώ αρχικά ήταν τετρατάξια, με την πάροδο του χρόνου το Διαχειριστικό Συμβούλιο έκρινε ότι έπρεπε να προστεθεί και πέμπτη τάξη και να αυξηθούν τα μαθήματα, προκειμένου οι απόφοιτοί της να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στην οποία θα εισέρχονταν. Το 1959 λειτούργησε για πρώτη φορά και η έκτη τάξη, με σκοπό οι απόφοιτοι της Σχολής να μην υστερούν έναντι των αποφοίτων των εξατάξιων σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. Την επόμενη χρονιά, με αλλαγή του κανονισμού από το Διαχειριστικό Συμβούλιο, επιτράπηκε επίσης η φοίτηση και μαθητριών στη Σχολή.

Οι επαγγελματικές επιτυχίες των πρώτων μαθητών της Σχολής συνέτειναν βαθμιαία στη φήμη της μεταξύ των νέων της Κύπρου που επιδίωκαν να φοιτήσουν σε αυτήν. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή προσέλκυσε μαθητές από όλες τις περιοχές του νησιού.

Με τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την Ανεξαρτησία της Κύπρου, η Εμπορική Σχολή Μιτσή αναγνωρίστηκε ως ισότιμη με τις δημόσιες εμπορικές σχολές και τα γυμνάσια της Ελλάδας, ενώ το 1970 μετά από αίτηση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο κήρυξε την Εμπορική Σχολή Μιτσή ως δημόσια σχολή. Από τότε το πρόγραμμα μαθημάτων της εναρμονίστηκε πλήρως με αυτό των υπόλοιπων δημόσιων σχολών.

Τα χρόνια που ακολούθησαν τέθηκε θέμα επιβίωσης της Σχολής, εφόσον λόγω της αστυφιλίας παρατηρήθηκε μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Το γεγονός απασχόλησε έντονα το Διαχειριστικό Συμβούλιο, που με ενέργειές του κατάφερε να αναβαθμίσει και να εξοπλίσει σημαντικά τις αίθουσες της Σχολής, ώστε να καταστεί πιο σύγχρονη και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

Κατά την περίοδο 1991-1994 άρχισε σταδιακά η κατάργηση του Γυμνασιακού κύκλου. Από το 1994 μέχρι το 2004 λειτουργούσε στη Σχολή μόνο Λυκειακός κύκλος, όμως μετά το κλείσιμο του Γυμνασίου Πεδουλά το 2004, επαναλειτούργησε και ο Γυμνασιακός κύκλος. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι από το 2001 λειτούργησε στη Σχολή το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λεμύθου μέχρι το 2004, οπόταν και μεταφέρθηκε στον Πεδουλά. Με τη λειτουργία του Γυμνασιακού και του Λυκειακού κύκλου, εξασφαλίστηκε σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα της Εμπορικής Σχολής Μιτσή.

Το Διαχειριστικό Συμβούλιο, συνεχίζοντας την εκπλήρωση του οράματος του ευεργέτη Δημοσθένη Μιτσή, ενισχύει και στηρίζει κάθε προσπάθεια για ποσοτική και κυρίως ποιοτική αναβάθμισή της, βελτιώνοντας συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή και παρέχοντας ωφελήματα και κίνητρα στους μαθητές της, μεταξύ των οποίων υποτροφίες και επιχορηγήσεις σπουδών. Επιθυμία και στόχος τόσο της Διεύθυνσης, όσο και του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Σχολής παραμένει η προσέλκυση μαθητών από όλη την Κύπρο. Με τη συνεχή και γενναιόδωρη συμπαράσταση του Διαχειριστικού Συμβουλίου και με τον μόχθο και τον ζήλο της Διεύθυνσης και των διδασκόντων, η Εμπορική Σχολή Μιτσή έχει καταστεί σήμερα πρότυπο σε παγκύπριο επίπεδο.

Αντωνία Μιχαήλ

Φιλόλογος

 

By using this site you accept the use of cookies for analysis, customized content and advertising.

Accept