Λειτουργία Σχολής στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/1/2021
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ