ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Σύνθεση Διαχειριστικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Άγγελος Δαυίδ
Μέλος:    Γιώργος Παντελή 
Μέλος: Κυπριανός Λούης
Μέλος: Χρίστος Πουργουρίδης
Μέλος:

Θεόδοτος Πηλαβάκης

Γραμματέας:   Ηρακλής Παρασκευά

                                                                                 

 Διεύθυνση

Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή
Τ.Κ. 21692, 1512 Λευκωσία
Τηλ.:  22751321