ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ                        ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ)

              ΤΗΛΕΦΩΝΟ:     25 462052

         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: stathisefstathiou@yahoo.co.uk

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2023. ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ 22/12/22
Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α' ΛΥΚΕΙΟΥ) 5/12/22
H ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 5/12/22
 EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ  13/9/22

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

12/10/21

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΜΥΘΟΥ)

12/10/21
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στα ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019-2020-2021 12/10/21
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2023 30/10/22
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 30/10/22
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ   16/11/22

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΥΣΕΑ)