π=3,14

Παγκόσμια Ημέρα του π (3,14).

3ος μήνας, 14η μέρα