ΠΕΜΔΣ

ENGLISH QUALIFICATIONS CERTIFICATION

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ECDL