ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ TEAMS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ