ΦΟΡΕΙΣ

Διαχειριστικό Συμβούλιο
Σύνδεσμος Γονέων 2021-2022 
Σύνδεσμος Αποφοίτων
Διοικητικό Συμβούλιο Αποφοίτων Σχολής Μιτσή 
Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Γραμματειακού Λειτουργού στην Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου
Απόφοιτοι της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου - Η Διαχρονικότητα της Σχολής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.