ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Σχολή μας συμμετέχει στην Έκθεση με την ομάδα MountivEscape που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18/03/2023 – Περίπτερο 13 στο Μall of Cyprus