ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

30/9/2022 Εκδήλωση για την Κυπριακή Ανεξαρτησία
28/9/2022 Εποπτικό Μάθημα Θρησκευτικών
29/9/2022 Βe active - Γνωρίζω τα παραολυμπιακά αθλήματα

26/9/2022

Ευρωπαϊκή Ημέρα γλωσσών

23/9/2022

Be active -Πεζοπορία σε μονοπάτι της φύσης
20/9/2022 Επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου
9/9/2022 Αγιασμός