Αποστολή

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε πρωτοποριακό και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο.

Μέσα από ομαδοκεντρική μάθηση, βιωματική εκπαίδευση και εξατομικευμένη διδασκαλία να επιτυγχάνουμε υψηλούς μαθησιακούς στόχους.

Να καλλιεργούμε ολόπλευρα τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, να προάγουμε την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα, την αυτοεκτίμηση, την ακεραιότητα χαρακτήρα και την αγάπη για μάθηση.