ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου συναρμολογούν τους νέους υπολογιστές και βοηθούν στην αναβάθμιση του εργαστηρίου Πληροφορικής!