Διαχειριστικό Συμβούλιο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύνθεση Διαχειριστικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:       Άγγελος Δαυίδ
   Μέλος:            Κυπριανός Λούης
   Μέλος:             Σπύρος Κόκκινος
            Μέλος:             Χρίστος Πουργουρίδης
Μέλος:             Αλέκος Σπανός
      Γραμματέας:   Ιάκωβος Ζαχαριάδης

                                                                                   Διεύθυνση

Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή
Τ.Κ. 21692, 1512 Λευκωσία
Τηλ.:  22751321