ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

 

ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ξενοφώντος Παναγιώτα

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οικονόμου Παντελής

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παπαδοπούλου Ιωάννα

Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

Κυπριανού Σπυρούλλα

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κουτσού Ρωσσίδου Ελένη

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κουζάλης Πάμπος

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:

Α΄, Β΄, Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ιωάννου Στυλιανός  Β.Δ.

Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ:  Ιωάννου Στυλιανός  Β.Δ.

Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ:  Ιωάννου Στυλιανός  Β.Δ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:   Κουζάλης Πάμπος