Τμήματα 2016 - 2017

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α 5 9 14
Β 12 8 20
Γ 12 10 22
ΣΥΝΟΛΟ 29 27 56

 

ΛΥΚΕΙΟ

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
Δ 7 5 12
Ε1 9 3 12
Ε2 3 10 13
ΣΤ 4 12 16
ΣΥΝΟΛΟ 23 30 53
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 52 57 109