Συνάντηση Ανώτερων Πρεσβευτών Σχολείων Πρεσβευτών Ε.Κ.

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την δυναμική σας παρουσία στο πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του προγράμματος Σχολείο-Πρεσβευτής του ΕΚ. Επισυνάπτονται φωτογραφίες.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε:

Θα σας δούμε ξανά στις 7 Φεβρουαρίου (θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες εν ευθέτω χρόνω). Υπενθυμίζουμε πως η παρουσία του/της Ανώτερου Πρέσβυ είναι υποχρεωτική.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Λίτσα Χαραλάμπους:

• Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής LCEducational

• Λυκούργου 3 , 3012-Λεμεσός

• Τηλέφωνα: 25661614

• Fax: 25661625

• Email: euschoolambassadors@gmail.com και σε cc licharalambous@gmail.com

 

Φωτογραφικό Υλικό από την πρώτη Συνάντηση Ανώτερων Πρεσβευτών Υποψηφίων Σχολείων Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου