ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μαθητές και μαθήτριες της  Εμπορική Σχολή ς "Μιτση" έλαβαν μέρος στο Παγκύπριο Συνέδριο Φυσικής που έγινε στην Λάρνακα στις 11 και 12 Μαρτίου.