ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ

Στολίσαμε και φέτος στη σχολή Μιτσή με τη βοήθεια όλων, μαθητών και καθηγητών!

Ευχόμαστε από καρδιάς, Καλά Χριστούγεννα σε όλους!