ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΑ

Α_ΛΥΚΕΙΟΥ-Ε2 ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Β_ΛΥΚΕΙΟΥ-Ε3 ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ