Όραμα

 

Όραμά μας είναι ένα σχολείο αποτελεσματικό, το οποίο θα χαίρονται και θα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά, οι γονείς, οι κοινότητες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Ένα σχολείο μέσα στο οποίο καθηγητές και μαθητές θα αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους δυνατότητες, με παράλληλη καλλιέργεια ορθών στάσεων, αρχών και αξιών για διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών και ολοκληρωμένων ανθρώπων.