ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού έγινε διαθεματικό μάθημα Βιολογίας, Γεωγραφίας και Γυμναστικής με θέμα "Φωτοσύνθεση, ένα θεατρικό παιχνίδι".
Αφού εξηγήθηκε στα παιδιά η λειτουργία της Φωτοσύνθεσης, τους δόθηκε ένας χάρτης του γυμναστηρίου που αναπαριστούσε τα μέρη του φυτού και της ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες που υποδύονταν τα μόρια του νερού, την ηλιακή ενέργεια και τα μόρια του διοξειδίου του άνθρακα.

Yπεύθυνοι καθηγητές: 

Λούκας  Κωνσταντίνου καθηγητής Φυσικής Αγωγής και

Αιμιλία Παναγιώτου Δημητρίου καθηγήτρια Βιολογίας