Φωτογραφικό Υλικό: Μνημόσυνο Δημοσθένη Μιτσή 01-Νοεμβρίου-2013