Φωτογραφικό Υλικό:-Επισκέπτες στη Σχολή "Μιτσή" Λεμύθου

 

Αλέξανδρος Σπανός με  Άντρη Σιάλου, Πρωταθλήτρια Κύπρου στα 400 μέτρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ο.Α  και Αντώνη Γιαννουλάκη Προπονητή αθλητών κορυφής.

 

Αλέξανδρος Σπανός με Δαμιανό Χ'Δαμιανού Πρόεδρο Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας και Ταμίας Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,  Παντελή Ιωάννου Διευθυντή Γυμνασίου Ομόδους και Νεόφυτο Παπαϊωάνου Διευθυντή "Απεήτειου" Γυμνασίου Αγρού.

 

Αλέξανδρος Σπανός με Κυριάκο Μπαρή Διευθυντή Λυκείου Πολεμιδιών.