Φοίτηση σε Πανεπιστήμια /Κατάργηση μειωμένων διδάκτρων σε Πανεπιστήμια Αγγλίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείσθε ότι, με χθεσινή γραπτή δήλωση στο Κοινοβούλιο,  η Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Michelle Donelan, ενημέρωσε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021, δεν θα ισχύουν τα μειωμένα δίδακτρα (home Fee status) σε πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φοίτηση σε πανεπιστήμια της Αγγλίας.

 

Η ρύθμιση αυτή, θα ισχύσει για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2020-2021 και όσοι εισαχθούν θα διατηρήσουν το καθεστώς για μειωμένα δίδακτρα μέχρι το τέλος των σπουδών τους.