ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2020-21

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21