Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου Τροόδους

Διοργανώθηκαν με επιτυχία από το Λύκειο Σολέας οι Περιφερειακοί αγώνες στίβου. Αθλητές και Αθλήτριες της Σχολής μας κατέλαβαν τιμητικές θέσεις