Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολής 2016 - 2017

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ – Λ Ε Μ Υ Θ Ο Υ                                                         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

ΩΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

07:30-08:15

 

07:30-08:10

08:15-09:00

 

08:10-08:50

 

 

 

 

 

09:00-09:20

Διάλειμμα

 

08:50-09:10

Διάλειμμα

 

 

 

 

 

09:20-10:05

 

09:10-09:50

10:05-10:50

 

09:50-10:30

 

 

 

 

 

10:50-11:10

Διάλειμμα

 

10:30-10:50

Διάλειμμα

 

 

 

 

 

11:10-11:55

 

10:50-11:30

11:55-12:40

 

11:30-12:10

 

 

 

 

 

12:40-12:50

Διάλειμμα

 

12:10-12:15

Διάλειμμα

 

 

 

 

 

12:50-13:35

 

12:15-12:55

 

 

 

12:55-13:35