ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ