ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Μαθητικός Πληθυσμός

Τμήματα
Μαθητικά Συμβούλια Τμημάτων
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
Σημαιοφόροι και παραστάτες

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (Aφορά μαθητές/τριες  Α και Β Λυκείου)

1η Συνεδρίαση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.