Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Σχολικής Χρονιάς 2016 - 2017

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2016 - 2017

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Σύμβουλοι
Ρωσσίδη Ελένη Ιωάννου Βεατρίκη Χριστοφή Χρύσω Ονησιφόρου Ζωή

(α) Χρίστου Εφραίμ

(β) Χρίστου Μιχάλης

(γ) Χριστοδούλου Γαβριέλα