ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΚ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΚ»
Αξιολόγηση

Επαρχιακές εκδηλώσεις

Στις επαρχιακές εκδηλώσεις θα γίνουν απονομές πλακετών και τίτλου σχολείου πρεσβευτή. Στις 19 Ιουνίου στις 6.00μμ θα γίνει στη Λευκωσία στο σπίτι της Ευρώπης η απονομή των σχολείων που πήραν τις 3 πρώτες θέσεις. Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν στη συνέχεια.