Επίσκεψη στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Επίσκεψη μαθητών και μαθητριών της Εμπορικής Σχολής "Μιτσή" Λεμύθου στην Πρασινή Γραμμή στη Λευκωσία.