Επίσκεψη στη Βουλή

Μαθητές και Μαθήτριες της Εμπορικής Σχολής Μιτση Λεμύθου επισκεύθηκαν το Κυπριακό Κοινοβούλιο στη Λευκωσία.