Εκπαιδευτική Επίσκεψη

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Frederick τμήμα Ρομποτικής και στην εταιρία KPMG