Εκδρομές - Επισκέψεις- Εθελοντισμός

Συμμετοχή  στο Συνέδριο με θέμα "Ισότητα Φύλων"