ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Στις 22/9/2020, ομάδα μαθητών και καθηγητών εκπροσώπησαν το σχολείο στην εκδήλωση υποδοχής της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Πλάτρες