Δραστηριότητες 2017 - 2018

Δραστηριότητες και Επιτεύγματα Καθηγητών και Μαθητών  της Σχολής κατά το Σχολικό Έτος 2017 - 2018

Χαιρετισμός Διευθύντριας  για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2017 - 2018

Ενδοσχολικές Δραστηριότητες

Αθλητικές Δραστηριότητες

Εκδρομές - Επισκέψεις- Εθελοντισμός