Δραστηριότητες 2018 - 2019

Χαιρετισμός Διευθύντριας  για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2018 - 2019

Ενδοσχολικές Δραστηριότητες

Αθλητικές Δραστηριότητες

Εκδρομές - Επισκέψεις- Εθελοντισμός