ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2019/11/18 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

2019/10/10 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

2019/10/09 ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΑΠΟ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

2019/09/27 EYΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

2019/09/06 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ