ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΒΕ ACTIVE  (30-9-2020) 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (22-9-2020)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ COVID19 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.