Πολιτική Κινήτρων Διαχειριστικού Συμβουλίου προς τους μαθητές της Εμπορικής Σχολής «Μιτσή» Λεμύθου

Βραβεία – Υποτροφίες – Ωφελήματα

Διαχειριστικού Συμβουλίου Εμπορικής Σχολής "Μιτση" Λεμύθου

Η Πολιτική Υποτροφιών, Βραβείων και Ωφελημάτων είναι σε ισχύ για το έτος 2017-2018, ωστόσο το Σχέδιο για τα Μίτσεια Βραβεία και Υποτροφίες θα επανασχεδιασθεί και προσαρμοστεί σύμφωνα με τις νέες αλλαγές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Α) ΜΙΤΣΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 

Παραχωρούνται τα πιό κάτω βραβεία/υποτροφίες εφόσον οι επιτυχόντες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια :

Για τα αγόρια ισχύει το χρονικό διάστημα των 2 ακαδημαϊκών ετών μετά την απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.

1ο Μίτσειο Βραβείο-€12000

Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 12.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 1η θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου ( βλέπε παράγραφο ΣΤ, Κανονισμοί και Διευκρινίσεις για Υποτροφίες/ΥΠΟ παράγραφος 8, Σχέδιο Παραχώρησης Υποτροφιών)  σύμφωνα με τα κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται  πιο κάτω.

2ο Μίτσειο Βραβείο-€8000

Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 8.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητήν/ρια που κατέλαβε την 2η θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται  πιο κάτω.

3ο Μίτσειο Βραβείο-€7000

Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 7.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητήν/ρια που κατέλαβε την 3η θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται  πιο κάτω.

4ο Μίτσειο Βραβείο-€6000

Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 6.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητήν/ρια που κατέλαβε την 4η θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται  πιο κάτω.

5ο Μίτσειο Βραβείο-€5000

Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 5.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητήν/ρια που κατέλαβε την 5η θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται  πιο κάτω.

 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

Β) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ 
Παραχωρούνται οι πιο κάτω υποτροφίες εφόσον οι επιτυχόντες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια :

 

Για τα αγόρια ισχύει το χρονικό διάστημα των 2 ακαδημαϊκών ετών μετά την απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.

Παραχωρούνται στο 50% των αποφοίτων μαθητών που δεν έχουν επωφεληθεί από τα Μίτσεια Βραβεία, βάσει της τελικής τους βαθμολογίας στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που επισυνάπτονται πιο κάτω.

Παραχωρούνται στο υπόλοιπο των  αποφοίτων μαθητών που δεν έχουν επωφεληθεί  ούτε από τα Μίτσεια Βραβεία ούτε από τις Υποτροφίες των €4500  βάσει της τελικής τους βαθμολογίας στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που επισυνάπτονται πιο κάτω.

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

Γ. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πλήρης επιχορήγηση των εξεταστικών τελών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχορήγηση είναι η ετοιμασία από τον/ην Διευθυντή/ρια και τους καθηγητές Έκθεσης Αξιολόγησης για κάθε μαθητή για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει καθώς και για τους λόγους παρακολούθησης των φροντιστηρίων.

Για τους άπορους μαθητές, τα εξεταστικά τέλη θα προπληρώνονται από το Δ.Σ. νοουμένου ότι θα υπάρχει βεβαίωση από τον αρμόδιο καθηγητή ότι ο μαθητής ευρίσκεται στο επίπεδο γνώσεων των συγκεκριμένων εξετάσεων και ότι υπάρχει καλή πιθανότητα επιτυχίας στις εξετάσεις.

 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

Ε. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

ΣΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Δημοσθένη Μιτσή, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση παραχώρησης υποτροφίας και να την παραδώσουν είτε στην Γραμματεία της Εμπορικής Σχολής Μιτσή στην Λεμύθου είτε στο Γραφείο Διοίκησεως του Ιδρύματος Δημοσθένης Μιτσής στην Λευκωσία στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ  14, Μέγαρον Μιτσή 2, 1ος όροφος Γραφείο 29, είτε να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο www.idrymamitsi.com.cy.
  2. Δικαίωμα αίτησης παραχώρησης πλήρους υποτροφίας έχουν μόνον οι απόφοιτοι της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου, οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστον 5 χρόνια  στην Σχολή.
  3. Περιπτώσεις μαθητών που έχουν θητεύσει λιγότερο από 5 χρόνια, για λόγους που αφορούν πρόσφατη μετοίκιση τους στην περιοχή, θα υποβάλλουν αίτηση για δικαίωμα παραχώρησης υποτροφίας κατά την εγγραφή τους στην Σχολή. Σε περίπτωση έγκρισης, η υποτροφία θα παραχωρείται αναλογικά με τα χρόνια φοίτησης τους. Συγκεκριμένα με το  1/3 της πλήρους υποτροφίας εφόσον η εγγραφή αφορά τα τελευταία 2 χρόνια του Λυκείου και 2/3 της πλήρους υποτροφίας, εφόσον η εγγραφή έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια από την αποφοίτηση του μαθητή.
  4. Οι υποτροφίες παραχωρούνται στην βάση της  απόδοσης του μαθητή, με συγκεκριμένα κριτήρια, και σε καμιά περίπτωση δεν παραχωρούνται υποτροφίες είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή στηριγμένοι σε εισοδηματικά κριτήρια.
  5. Η Αίτηση υποβολής παραχώρησης υποτροφίας, θα συμπληρώνεται από την 1η Ιουλίου μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους.
Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

  2. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μία υποτροφία  για να είναι έγκυρη , ο αιτούμενος θα πρέπει μαζί με την αίτηση  να προσκομίσει τα πιο κάτω παραστατικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές:

«Ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης» σημαίνει:

(α)

Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο βάσει οικείας νομοθεσίας

(β)

Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας

(γ)

Εκπαιδευτικά αξιολογημένο - πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας βάσει οικείας νομοθεσίας

(δ)

Αναγνωρισμένο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού

βάσει οικείας νομοθεσίας∙

 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 

Συμβούλιο, ο/η αιτητή/τρια  θα ενημερώνεται γραπτώς και θα καλείται να υπογράψει συμβόλαιο   με χρονική  διάρκεια, βάση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.   Θα ενημερώνεται επίσης για τους κωδικούς πρόσβασης στο διαδίκτυο για να προωθήσει την πληρωμή της Α΄ δόσης.

 

Σύμφωνα με την διάρκεια του προγράμματος  απόκτησης του πρώτου πτυχίου (Degree) -βλέπε παρ. 5 Διάρκεια υποτροφίας- θα υπογράφεται συμβόλαιο παροχής υποτροφίας μεταξύ του Διαχειριστικού Συμβουλίου και του φοιτητή/ριας και με την εγγύηση των γονέων ή των κηδεμόνων του φοιτητή.

Οι όροι του συμβολαίου είναι θεμελιώδεις και οποιοσδήποτε όρος τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί ή παύσει να ισχύει και  που αφορά:

καθιστά το συμβόλαιο αυτόματα ανενεργό και η χορηγία τερματίζεται.

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δίδεται για την απόκτηση πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου και καλύπτει δίδακτρα, μεταφορικά, έξοδα διαμονής και διατροφής.  Σε περίπτωση που τα έξοδα του φοιτητή/ φοιτήτριας για τα προαναφερθέντα υπερβαίνουν το ποσό της υποτροφίας, αυτά θα βαρύνουν τον φοιτητή / φοιτήτρια.

 Η υποτροφία δεν καλύπτει σπουδές που πιθανόν να χρειαστούν για την εκμάθηση ξένης γλώσσας ή οποιαδήποτε προκαταρκτικά ή προπαρασκευαστικά μαθήματα με στόχο την εισδοχή σε πτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου, όπως foundation year, orientation program, ή άλλα συναφή ή παρόμοια προγράμματα.

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές για την απόκτηση πρώτου     πτυχίου (Degree) με ανώτατο χρονικό όριο πέντε ετών και σύμφωνα πάντοτε με την χρονική διάρκεια του συμβολαίου και του προγράμματος που επιλέγηκε.


Η υποτροφία δυνατόν να διακοπεί ή ανασταλεί σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης και διακόπτεται αμετάκλητα σε περίπτωση που ο φοιτητής / φοιτήτρια δεν είναι επιτυχής στις εξετάσεις κάθε χρόνου ώστε η φοίτηση να συνεχίζεται απρόσκοπτα από έτος σε έτος μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.


Φοιτητές/ριες που επιλέγουν μονοετή ή 2ετή ή άλλα προγράμματα σπουδών περιορισμένης χρονικής διάρκειας,  δεν έχουν δικαίωμα δεύτερης επιλογής προγράμματος με το επιχείρημα της περιορισμένης χρονικής διάρκειας του πρώτου προγράμματος.

 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 

Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζονται τα:  

Για να είναι πληρωτέα η χορηγία θα πρέπει ο φοιτητής να έχει επιτύχει σε όλα τα  εξεταζόμενα μαθήματα.


Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι πρόνοιες της παραγράφου 7.

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Με την υπογραφή του συμβολαίου θα γίνεται η πληρωμή της 1ης δόσης

Για την πληρωμή της 2ης δόσης της ετήσιας χορηγίας ο φοιτητής θα πρέπει με την λήξη του 1ου εξαμήνου να προσκομίσει το γνήσιο πιστοποιητικό απόδοσης του προηγούμενου εξαμήνου.

Διευκρινίζεται ότι:

Το ποσό της υποτροφίας κατανέμεται  κατά προτεραιότητα :

Το Ίδρυμα θα καταβάλει προσπάθεια να διατηρεί απευθείας επικοινωνία με τα Πανεπιστημιακά και επαγγελματικά Ιδρύματα τόσο για την διαδικασία πληρωμής όσο και για την απόδοση του μαθητή.

 Για τον λόγο τούτο ο κάθε μαθητής που θα απολαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα θα πρέπει να υπογράφει δήλωση συγκατάθεσης για τον πιο πάνω σκοπό.

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

8. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΙΤΣΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του Διαχειριστικού Συμβουλίου όπως:

Επιλέγονται τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Απόδοση στις Ενιαίες εξετάσεις

Μέσος όρος απόδοσης των αποτελεσμάτων των μαθητών στις Παγκύπριες εξετάσεις στα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όλους :

Βαρύτητα (75%)

Διευκρινίζεται ότι, στα Μαθηματικά υπάρχουν δύο κατηγορίες δυσκολίας.

1. Κοινού κορμού
2. Ενισχυμένα Μαθηματικά.

Λαμβάνοντας  υπόψη τον βαθμό δυσκολίας, οι μαθητές που θα επιλέγουν  ενισχυμένα Μαθηματικά θα επιδοτούνται με συντελεστή που προτάθηκε  από το Υπ.Παιδείας, ούτως ώστε να μην μειονεκτούν έναντι των μαθητών που επιλέγουν Μαθηματικά κοινού κορμού. 

Βαρύτητα (25%)

Διευκρινίζεται ότι, εξαιρούνται τα μαθήματα κατεύθυνσης από τα κριτήρια, αφού δεν μπορούν να τεθούν σε ισόνομη βάση οι επιλογές των μαθητών.

Ο συντελεστής υπολογίζεται με το πιο κάτω σκεπτικό:

 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας

 

9. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Όλοι οι Κανονισμοί λειτουργίας της Υποτροφίας ερμηνεύονται τελεσιδίκως ΜΟΝΟΝ από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου.
Αναλυτική περιγραφή των κανονισμών απόκτησης και λειτουργίας των υποτροφιών περιγράφεται στο Παράρτημα Κανονισμοί Χορηγίας Υποτροφιών Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου.

Το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την Υποτροφία ή να τροποποιήσει τους πιο πάνω Κανονισμούς Λειτουργίας, οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο έχοντας υπόψη την όλη λειτουργία και ανάγκες της Σχολής.

Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι προηγούμενων σχολικών ετών που είχαν δικαίωμα υποτροφίας,  θα διεκδικούν την υποτροφία τους βάσει των κανονισμών που ίσχυαν το σχολικό έτος που αποφοίτησαν. 

Επιστροφή στην Αρχή της Σελίδας