ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΓΑΠΗΣ

Στο ταχυδρομείο μας πωλούνται κάρτες που έφτιαξαν οι μαθητές μας με ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι κάρτες αυτές «ταχυδρομούνται» σε κουτιά στο σχολείο με παραλήπτες συμμαθητές και καθηγητές.

Θα παραδοθούν στις 23/12/21.