Χαιρετισμός Διευθύντριας Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Θα ήθελα, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019, εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Διδακτικού Προσωπικού της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου  να σας ευχηθώ υγεία καθώς και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Παράλληλα, σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστούμε σκληρά και με συνέπεια για την πρόοδο και την προκοπή των παιδιών.
Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός Σχολείου που να βασίζεται στις ανθρωπιστικές αξίες. Ένα Σχολείο που να θεωρεί τη μόρφωση και τον πολιτισμό ουσιώδη  στοιχεία και κοινωνικά αγαθά. Να παρέχει στέρεη γενική μόρφωση και όλα εκείνα τα εφόδια που θα καθιστούν τα παιδιά σας ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με κριτική σκέψη,  ικανά να αντιμετωπίζουν τις όποιες συνθήκες ζωής. Ένα Σχολείο ελκυστικό για τους μαθητές και όχι αποτρεπτικό.
Βασικός άξονας της παιδαγωγικής πολιτικής μας είναι το γεγονός  ότι το Σχολείο δημιουργήθηκε για τους μαθητές και ως εκ τούτου θα πρέπει να το χαρακτηρίζει και να το διέπει ο μαθητοκεντρικός   χαρακτήρας.
Είναι επίσης  πεποίθησή μας ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό στην κοινωνία και σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρωτίστως με εσάς,  τους γονείς. Η σχέση σχολείου-κοινωνίας δεν μπορεί παρά να είναι αμφίδρομη, αφού το Σχολείο διαπλάθει άτομα-μέλη της κοινωνίας, που θα πρέπει να καθίστανται αυτάρκη και ικανά να προβληματίζονται, να ερμηνεύουν και να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας,  με συλλογικότητα, αγωνιστικότητα, αξιοπρέπεια και κυρίως να έχουν τις δυνατότητες να την αλλάζουν.
Στόχευσή , λοιπόν, της σχολικής μας μονάδας θα είναι τα παιδιά να μάθουν να ερευνούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και να αναπτύσσουν την προσωπική τους ευθύνη για την επίτευξη των δικών τους στόχων. 
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε,  πως η έγνοια και η φροντίδα μας για τη μόρφωση και την προσωπική  ανάπτυξη  των παιδιών σας θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Για την επίτευξη και υλοποίηση των στόχων μας είναι απαραίτητο  οι σχέσεις Σχολείου και γονιών να χαρακτηρίζονται από αλληλοεκτίμηση, συναντίληψη,  συνεργασία, σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με εκτίμηση
                                                                                                              
Όλγα Λοΐζιά
Διευθύντρια