ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας Άσκησης διοργανώθηκε άσκηση προσανατολισμού για τους μαθητές της Α' γυμνασίου.
Αξιοποιήθηκε το μάθημα Γεωγραφίας για τα χαρακτηριστικά του χάρτη και τον προσανατολισμό και το μάθημα Γυμναστικής για την άσκηση κίνησης.

Yπεύθυνοι καθηγητές: 

Λούκας  Κωνσταντίνου καθηγητής Φυσικής Αγωγής και

Αιμιλία Παναγιώτου Δημητρίου καθηγήτρια Βιολογίας