ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χρήση των μαθητικών λεωφορείων και πιστή τήρηση των υγειονομικών οδηγιών 

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ από την 1η ημέρα προσέλευσης στο σχολείο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων