2016-2017 ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Με το πέρας των μαθημάτων για το Πάσχα, διοργανώθηκε η καθιερωμένη μας Σχολική Γιορτή,